УНИКАЛНОСТТА НА ДЕНАС МЕТОДА И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Предимства на апаратите ДЕНАС и терапията с тях в сравнение с известните към този
момент други устройства:

1. Внимателно избрана форма на електрически сигнал, който наподобява естествения
невроимпулс.
2. Импулсите са динамични (променливи) режими, които гарантират отсъствието на
привикване към апарата.
3. Слабо високоамплитудно напрежение, нискочестотен ефект, без да вреди на
нервните влакна на човешкото тяло.
4. Импулса прониква в роговия слой на кожата на дълбочина от не повече от 1 мм.
5. Наличие на ефективна биологична обратна връзка съобразно импеданса на кожата.
6. Прилага естествен импулс, които бързото се възприемане от тялото, както свои
собствен.
7. Индивидуален подбор на сигнали. Апаратите подават различен сигнал за всеки
отделен човек.
8. Бърза реакция на организма благодарение на биологичната обратна връзка.
9. При стимулация импулсите имат регулиращ характер, които подпомагат
хормоналните и имунни механизми.
10. Възстановяване на изгубените връзки между патологичните зони и всички системи
за контрол на тялото.
11. Подходящи при всички видове заболявания.
12. Показания при лечение на остри състояния и бърза помощ.
13. Ефектът при тежки случаи, постигнати по време на лечението или след лечение.
14. Наличието на дългосрочните резултати на саморегулирането на загубените
функции.
15. Почти пълна липса на противопоказания.
16. Без ограничения на възрастта на пациента.
17. Преносим, автономия и лекота на използване.
18. Ефектът се постига без използване на други терапии и при лечение на заболявания.

 

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Експериментални и клинични проучвания, насочени към оценка на ефикасността ибезопасността на ДЕНАС метода и оптимизация на терапевтичния ефекти се провеждатот 1999г. насам в повече от 200 независими медицински изследвания и лечебнизаведения към Министерството на здравеопазването и медицинските науки на Рускатафедерация.

Апаратите за ДЕНАС-терапия са тествани в следните лечебни заведения:

 • Институт рефлексология ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ
 • Руски научен център за възстановителна медицина и балнеология МЗ РФ (РНЦ ВМиК);
 •  Федерална Клиниката за клинична и експериментална база на традиционни методи на диагностика и лечение (ФНКЭЦ ТМДЛ) МЗ РФ;
 • Уралски Научно изследователски институт по травматология и ортопедия (ГФУН УНИИТО);
 • Московската медицинска академия Сеченов катедра: Акушерство и гинекология, невропатология, методи за нелекарствени лечения и клинична физиология", терапия, Травматология и ортопедия, Хирургия
 • Мозъчен Институт – Санкт Петербург;
 • Катедра по медицински институти при университети от Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Одеса.
 • Изследователски институт по педиатрия и детска хирургия, Москва;
 • 20 Поликлиника на Централния административен окръг на Москва;
 • Катедра за рефлексна и мануална терапия към Московския държавен университет по медицина и стоматология, в департаментите на Държавната медицинска академия на Урал ( Екатеринбург );
 • Ростовски Онкологичен институт, Лаборатория по Биофизика на рака
 • Централен институт по травматология и ортопедия – Н.Н. Приорова, лаборатория Биоенергия и рефлексология и т.н.

БИОРЕЗОНАНСЕН АПАРАТ BIOPHILIA TRACKER Х5

Биорезонансния апарат Biophilia Tracker (Биофилия тракер) е неинвазивнодиагностично устройство за физическо изследване и анализ чрез система, коятоизползва резонанс от светлинни вълни, за да сканира и открива функционалнотосъстояние на човешкото тяло или да улови и проследи постепенното формиране наанормални състояния в тъканите, клетките, хромозомите, ДНК спиралата, молекулитеили на целия орган и след това да направи корекция.

 

Биофилия тракер представлява съвкупност от патоморфология, микробиология,биохимия, имунология, фармакология, оценка на органите, избор на хранителнидобавки и анализираща система на клинична медицинска база данни. Биорезонансили Non-Linear Sistem (NLS) – диагностиката цели да получи информация засъстоянието на вашето здраве, използвайки компютър и специална програма. Даннитеза обективното състояние на телесните тъкани, клетки, хромозоми и дори хормони сепредават в реална връзка и  се декодират веднага под формата на специфичнидиагнози и препоръки.

Каква методология използва?
Биофилия тракер използва най-новия метод на сканиране: 4D Торсионно сканиране.Може автоматично да задълбочи сканирането на огнищата на зараза в тялото, като потози начин прави анализа на заболяването още по-точен (96 – 98%).

Автоматична Мета терапия
Биофилия може да се избира между Мета-терапия Х3, Х4, Х5Мозъкът получава сигнал спрямо това, какви са нуждите на индивида, към един илиняколко органа в тялото, който сигнал се показва на монитора на компютъра и сеизпраща към слушалките, поставени на пациента. Сигналът представлява серия отелектромагнитни вибрации, характерни за здравите органи, така че увредените клеткида възстановят работа на характерната за тях правилна честота „норма”.

Функции, които са специфични само за Биофилия тракер
– Метод на 4D торсионно сканиране на органите и 96-98% точност
– Повече от 5000 енергоинформационни еталони
– Освен Мета-терапия, Фито-терапия и Лито-терапия, ново: Автоматична Мета-терапия
х3 х4 х5 пъти
– Функция Деструктор на патогени (унищожаване на вируси, бактерии, гъбички и
паразити)
– Записване на база данни с лечебни средства върху носител за клиента
– Аура и чакри анализ и ново: терапия на чакрите

Защо да изберем диагностика и терапия с Биофилия Tracker
1. Биофилия тракер позволява да се изследват всички системи в тялото без изключение, в една единствена сесия, а именно:
–    Нервна система;
–    Сърдечно съдова система;
–    Храносмилателна система;
–    Мускулно-скелетна система;
–    Дихателна система;
–    Ендокринна система;
–    Пикочо-полова система;
–    Репродуктивна система;
–    Кожа.

2. Високо ниво на визуализация: позволява в момента на изследването да се видиточното местоположение на проблема

3. Абсолютно безопасен и удобен за работа: Диагностиката с Биофилия не причинявадискомфорт или каквато и да е вреда на пациента

4. Мултифункционална диагностика:
–    Идентифицира алергени
–    Открива инфекциозни агенти като вируси, бактерии, гъбички и паразити
–    Прави оценка на стреса върху човешките органи
–    Дава предразположеност към конкретни заболявания
–    Позволява мониторинг на възстановяването

5. Диагностичния процес е много по-лесен и резултатите са ясни веднага: общатапродължителност на едно изследване е 15-45 мин.

 

6. Терапевтични функции: Биофилия тракер позволява не само да се уточни вида и причините за заболяването, а и директно въздейства върху проблема по три начина:
–    Мета-терапия, Фито-терапия и Лито-терапия
–    Деструктор: информацията може да бъде използвана и по деструктивен начин, т.е.
с обърнати честоти да се атакуват причинителите на проблема (вируси, бактерии,
гъбички и паразити)
–    Изготвяне на нозоди (запис на информация върху определена матрица) за
вътрешен прием.

7. Новият торсионен начин на сканиране позволява сканиране дълбоко в огнището напроблема, което прави анализа най-точен.