Skip to content

Хомеопатия

Хомеопатията  представлява метод на лечение на природна основа

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Хомеопатия  се преподава в много от медицинските университети (само във Франция те са осем), а броят на лекарите, които я практикуват непрекъснато расте. Непрекъснато расте и доверието на хората към хомеопатичния начин на лечение, като във Франция, например, близо половината от пациентите прибягват редовно към хомеопатични медикаменти. Това е съвсем обяснимо, тъй като освен, че са високо ефективни, те не притежават никакви странични действия и противопоказания. Ето защо хомеопатията е предпочитан метод за лечение, както на бременни жени, на кърмачета и на деца, така и на възрастни и на болни с бъбречна и чернодробна недостатъчност, а също и на хора с алергии. Счита се, че докато алопатичните лекарства потискат болестта, хомеопатичните такива, представляват специфичен сигнал за стимулиране и отключване на потенциала, заложен във всеки организъм да се справи с възникнал в него болестен процес. Предимствата на хомеопатичното лечение са оценени отдавна от интелигентните хора, които държат да се лекуват по възможно най-безвредния за организма начин. Не случайно целият кралски двор във Великобритания предпочита лечение с хомеопатия. Друг интересен факт е, че лекарят на френския национален отбор по футбол, станал световен и европейски шампион, е хомеопат, прилагащ широко хомеопатичните лекарства в областта на травматологията и спорта.

Хомеопатични лекарства могат и се произвеждат най–често под формата на гранули, глобули, капки и сиропи. Капките и сиропите обикновено са резервирани за по-ниските разреждания (най-често за десетични такива). В същото време най-разпространени по света са хомеопатичните лекарства под формата на гранули и дозиглобули. Става въпрос за миниатюрни топченца, съставени от захароза, придаващасладкия им вкус и лактоза. По специална технология както повърхността, така ивътрешността им се импрегнират със съответната активна субстанция в съответноторазреждане. Гранулите са по-големи от глобулите. Единичната доза от гранулитеобикновено се равнява на 5 броя от тях, докато дозата глобули за еднократен прием серавнява приблизително на 200 броя от тях (около 1 грам). У нас за пример можем давземем хомеопатичното лекарство Осцилококцинум което се предлага под форматана флакони, съдържащи дози глобули (1 флакон съдържа 1 доза глобули). Една дозаглобули се равнява приблизително на 10 гранули от съответното хомеопатичнолекарство. За приготовлението на хомеопатичен медикамент, особено на такъв отрастителен или животински произход, най-често се използва т.нар. тинктура майкa.Когато става въпрос за хомеопатично лекарство от растителен произход най-често сеизползват свежи растения или части от тях, като към една част от растението се добавят99 части 70%-ов алкохол и по този начин се получава тази тинктура майка. Следвасилно разтърсване (динамизиране) в специален вибрационен апарат и така сеполучава първото стотно разреждане – 1 СН. Една част от това 1 СН разреждане сесмесва в нов специално пригоден за целта съд с 99 части разтворител (както вечеспоменахме това е 70 %-ов алкохол) и след ново динамизиране във вибрационнияапарат се получава 2 СН разреждане. По същия начин се стига до разреждане 9, 15 и 30СН, които са официално регистрирани в България. Любопитно е да се отбележи, че вопределени ситуации могат да се използват по-високи или пък по-ниски разреждания.

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Линия за информация и срещи