Skip to content

Биорезонанс

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С 4D ТОРСИОНЕН БИОРЕЗОНАНСЕН СКЕНЕР/NLS/

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Биорезонансната диагностика дава възможност да изследваме всички системи в тялото без изключение, само в една сесия от 15-35 мин. Тя има висока степен на точност: позволява да се идентифицира патология в най-ранен етап, високо ниво на визуализация: позволява да се види точното местоположение на поразените участъци и е абсолютно безвредна: диагностиката с Биорезонанс не причинява какъвто и да е дискомфорт или вреда за здравето на пациента.

За кратко време с апарата се извършва бърз, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специалнаподготовка и диети. Изисква се единствено около два-три часа преди провеждане на изследването да не се извършва тежък физически труд и да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха компроментирали крайния резултат. Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за над 5000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 95-98 % в изследвания орган.

Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :

 • да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий,
 • да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.
 •  да се установяват причинителите на заболяването (вируси, бактерии, паразити, алергени, храни) и да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение.
 • да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия (мета-честотна терапия за клетъчно възстановяване), която е заложена в апарата „БИОФИЛИЯ ТРАКЕР”.
 •  да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати. 

Условия за провеждане на изследването – два-три часа преди провеждане на
изследването e желателно изследваното лице:

 • да не е консумирало кофеинови и никотинови продукти, енергийни и алкохолни напитки.
 • да не е извършвало тежка физическа работа, вкл. фитнес.
 • да не е приемало лекарствени препарати /ако е възможно/, хранителни и билкови
  добавки.

Внимание!!!

 • Не се провежда изследване на жени по време на менструация.
 • Неспазването на изброените условия може да компрометира резултатите от изследването.

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Линия за информация и срещи