Рехабилитация

Рехабилитация

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЧРЕЗ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Здравен център BODY BALANCE предлага рехабилитация, която има за цел възстановяване наширока гама от травми и заболявания. Чрез нея се постига подобряване, поддържане иливъзстановяване на физическата сила и мобилност на опорно-двигателния апарат, както инервно-мускулната проводимост. 

Рехабилитацията има за цел да подобри и възстанови функционалните възможности икачество на живот на хора в  слединсултно  състояние, след ендопротезиране на стави, вследоперативен период, след травми на опорно-двигателния апарат.

Здравен център BODY BALANCE предлага и специализирани рехабилитационни програми:  самодвигателни или комбинирани с други методи на въздействие при най-честите болковиоплаквания: в гърба, врата, кръста, коленете, тазобедрените или раменните стави.Принципът на изготвяне е индивидуален, според първопричината и компенсаторниямеханизъм на възникване на дадената болка.

Основният проблем, с който се занимава рехабилитацията е способността на човека дафункционира оптимално, в рамките на ограниченията поставени върху него от заболяването,което има – инсулт, протезирана става, неврологичен или ставен дефицит. Акцент се поставя и върху максимално  подобряване на качеството на живот за тези, които неса в състояние да постигнат пълно възстановяване.Обект на лечение с рехабилитацията са следните групи заболявания: 

 • Травми на опорно-двигателния апарат.
 • Ставни заболявания.
 • Заболявания на централната нервна система, засягащи главния или гръбначния мозък.
 • Заболявания на периферната нервна система, свързани с възпаление на нервите или техните коренчета – неврити, радикулити.

 

СЛЕДИНСУЛТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Изключително важно за максималното възстановяване на пациентите, прекарали инсулт е ранното започване на рехабилитация. Това се налага поради възможността на нервните пътища да възвърнат своята проводимост в първите седмици след инсулта. Така се постига оптимално възстановяване на двигателната активност.

 • Целта е максимално да се възстановят функциите на засегнатите крайници. Това се постига чрез: Нормализиране на тонуса на мускулите от засегнатата страна
 •  Стимулиране на храненето (трофичните функции) и възстановяване проводимостта на нервите в засегнатите мускули.
 •  Овладяване на битови навици (преобучение в дейностите от ежедневния живот).
 •  Подобряване на равновесните реакции и усета за поддържане на позата.

Последователно се възстановяват и усъвършенстват сядането, ставането, стоежа и ходенето. Процедурите се извършват в началото по-често и постепенно се разреждат в процеса на придобиване на самостоятелност в ежедневието.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ЗА ​ЛЕЧЕБНА ТЕРАПИЯ?

Програмата включва от 5 до 10 процедури.

Според симптоматиката на проблема/заболяването и неговата давност (дни, месец или повече) подбора на средствата е различен.

Може да бъде комбинация от лечебен масаж, кинезитерапия, апаратна методика (ДЕНАС лечебна терапия) и лечебни упражнения (2-3 до 5 целенасочени движения, които отнемат не повече от 5-10 мин за ежедневно изпълнение).

Упражненията са важни за подобряване функцията на засегнатите мускули, лесни са за изпълнение и са съобразени с възможностите на клиента и наличието на болка в настоящия момент.
  
При обострени състояния – ДЕНАС терапия, лечебен масаж и лечебни упражнения. ДЕНАС терапията бързо повлиява болковите оплаквания. Има и противовъзпалителен и противооточен ефект.
 
Възможна е и друга комбинация. Определя се от моментното състояние на клиента.

За по-добро повлияване е желателно процедурите да се направят през кратък интервал една от друга (през 1-2 дни).
​Колкото по-рано се погрижим за здравето си, толкова по-бързо и комплексно то се възстановява.

Възможно е да се закупи карта и като подарък.

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Линия за информация и срещи

ХОМЕОПАТИЯ

Хомеопатия

Хомеопатията  представлява метод на лечение на природна основа

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Хомеопатия  се преподава в много от медицинските университети (само във Франция те са осем), а броят на лекарите, които я практикуват непрекъснато расте. Непрекъснато расте и доверието на хората към хомеопатичния начин на лечение, като във Франция, например, близо половината от пациентите прибягват редовно към хомеопатични медикаменти. Това е съвсем обяснимо, тъй като освен, че са високо ефективни, те не притежават никакви странични действия и противопоказания. Ето защо хомеопатията е предпочитан метод за лечение, както на бременни жени, на кърмачета и на деца, така и на възрастни и на болни с бъбречна и чернодробна недостатъчност, а също и на хора с алергии. Счита се, че докато алопатичните лекарства потискат болестта, хомеопатичните такива, представляват специфичен сигнал за стимулиране и отключване на потенциала, заложен във всеки организъм да се справи с възникнал в него болестен процес. Предимствата на хомеопатичното лечение са оценени отдавна от интелигентните хора, които държат да се лекуват по възможно най-безвредния за организма начин. Не случайно целият кралски двор във Великобритания предпочита лечение с хомеопатия. Друг интересен факт е, че лекарят на френския национален отбор по футбол, станал световен и европейски шампион, е хомеопат, прилагащ широко хомеопатичните лекарства в областта на травматологията и спорта.

Хомеопатични лекарства могат и се произвеждат най–често под формата на гранули, глобули, капки и сиропи. Капките и сиропите обикновено са резервирани за по-ниските разреждания (най-често за десетични такива). В същото време най-разпространени по света са хомеопатичните лекарства под формата на гранули и дозиглобули. Става въпрос за миниатюрни топченца, съставени от захароза, придаващасладкия им вкус и лактоза. По специална технология както повърхността, така ивътрешността им се импрегнират със съответната активна субстанция в съответноторазреждане. Гранулите са по-големи от глобулите. Единичната доза от гранулитеобикновено се равнява на 5 броя от тях, докато дозата глобули за еднократен прием серавнява приблизително на 200 броя от тях (около 1 грам). У нас за пример можем давземем хомеопатичното лекарство Осцилококцинум което се предлага под форматана флакони, съдържащи дози глобули (1 флакон съдържа 1 доза глобули). Една дозаглобули се равнява приблизително на 10 гранули от съответното хомеопатичнолекарство. За приготовлението на хомеопатичен медикамент, особено на такъв отрастителен или животински произход, най-често се използва т.нар. тинктура майкa.Когато става въпрос за хомеопатично лекарство от растителен произход най-често сеизползват свежи растения или части от тях, като към една част от растението се добавят99 части 70%-ов алкохол и по този начин се получава тази тинктура майка. Следвасилно разтърсване (динамизиране) в специален вибрационен апарат и така сеполучава първото стотно разреждане – 1 СН. Една част от това 1 СН разреждане сесмесва в нов специално пригоден за целта съд с 99 части разтворител (както вечеспоменахме това е 70 %-ов алкохол) и след ново динамизиране във вибрационнияапарат се получава 2 СН разреждане. По същия начин се стига до разреждане 9, 15 и 30СН, които са официално регистрирани в България. Любопитно е да се отбележи, че вопределени ситуации могат да се използват по-високи или пък по-ниски разреждания.

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Линия за информация и срещи

Биорезонанс

Биорезонанс

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С 4D ТОРСИОНЕН БИОРЕЗОНАНСЕН СКЕНЕР/NLS/

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Биорезонансната диагностика дава възможност да изследваме всички системи в тялото без изключение, само в една сесия от 15-35 мин. Тя има висока степен на точност: позволява да се идентифицира патология в най-ранен етап, високо ниво на визуализация: позволява да се види точното местоположение на поразените участъци и е абсолютно безвредна: диагностиката с Биорезонанс не причинява какъвто и да е дискомфорт или вреда за здравето на пациента.

За кратко време с апарата се извършва бърз, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специалнаподготовка и диети. Изисква се единствено около два-три часа преди провеждане на изследването да не се извършва тежък физически труд и да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха компроментирали крайния резултат. Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за над 5000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 95-98 % в изследвания орган.

Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :

 • да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий,
 • да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.
 •  да се установяват причинителите на заболяването (вируси, бактерии, паразити, алергени, храни) и да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение.
 • да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия (мета-честотна терапия за клетъчно възстановяване), която е заложена в апарата „БИОФИЛИЯ ТРАКЕР”.
 •  да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати. 

Условия за провеждане на изследването – два-три часа преди провеждане на
изследването e желателно изследваното лице:

 • да не е консумирало кофеинови и никотинови продукти, енергийни и алкохолни напитки.
 • да не е извършвало тежка физическа работа, вкл. фитнес.
 • да не е приемало лекарствени препарати /ако е възможно/, хранителни и билкови
  добавки.

Внимание!!!

 • Не се провежда изследване на жени по време на менструация.
 • Неспазването на изброените условия може да компрометира резултатите от изследването.

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Линия за информация и срещи