Skip to content

АПАРАТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

НОВО: АПАРАТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ Да решим проблема с високото кръвно налягане без лекарства Високото кръвно налягане (хипертония) е един от най-често срещаните проблеми на съвременното общество. От

НЕРВНА СИСТЕМА И КАК РАБОТИ ДЕНАС АПАРАТА

НЕРВНА СИСТЕМА И КАК РАБОТИ ДЕНАС АПАРАТА Нервната система осигурява адаптация (приспособяване) на организма към външната среда. Като се вземат предвид постоянно променящите се условия на съществуване, нервната система регулира

УНИКАЛНОСТТА НА ДЕНАС МЕТОДА И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Предимства на апаратите ДЕНАС и терапията с тях в сравнение с известните към тозимомент други устройства: 1. Внимателно избрана форма на електрически сигнал, който наподобява естественияневроимпулс.2. Импулсите са динамични (променливи) режими, които

БИОРЕЗОНАНСЕН АПАРАТ BIOPHILIA TRACKER Х5

Биорезонансния апарат Biophilia Tracker (Биофилия тракер) е неинвазивнодиагностично устройство за физическо изследване и анализ чрез система, коятоизползва резонанс от светлинни вълни, за да сканира и открива функционалнотосъстояние на човешкото тяло

Оставете своя телефонен номер, нашите експерти ще ви се обадят

Линия за информация и срещи