Skip to content

BodyBalance

Ние се водим и от идеята, че човекът е био-енерго-информационно цяло, което е в непрекъсната връзка и в постоянна взаимозависимост с околната среда. Като част от това единение, човекът трябва да живее и се развива в мир и хармония с природата. Холистичната медицина се стреми да поддържа тази хармония, както в човешкия организъм, така и в отношението на индивида със средата, а когато тя е нарушена, да я възстанови.

Важно е да се знае, че холистичната медицина не отхвърля конвенционалната медицина, а напротив използва я максимално и в подробности, но подчинена на своя основен критерий. Затова можем да кажем спокойно, че холистичната медицина е интегративен и естествен етап от развитието на множеството медицински практики в настоящия етап от развитието на човечеството.

Когато трябва да вземем решение как да се грижим за своето здраве или как да провеждаме лечението си, ние често се колебаем, съмняваме се в правилността на избора, люшкаме се между практиката на стандартния медицински подход и методитеи средствата на алтернативните възможности.

Практиката на Здравен център BODY BALANCE е в съзвучие със световната тенденция за най-пълноценно използване на лекарствените растения за лечебни и профилактични цели и е подчинена на разбирането, че човек е една единна цялост, че в човешкото тяло нито един орган не може да съществува и не функционира сам за себе си и поради това профилактиката и лечението не трябва да се извършват „на парче”, а цялостно, да се лекува не болестта, а човека.

Здравен център BODY BALANCE разпространява и консултира използването на оригинални оздравителни продукти, биологично-активни хранителни добавки и козметични средства. Те са експериментално и клинично тествани сертифицирани 100% натурални продукти от български и световни производители, не съдържат генномодифицирани съставки, изкуствени оцветители, ароматизатори и консерванти, не са алтернатива на лекарствена терапия, провеждана по лекарско назначение и не заместват пълноценното хранене. Могат да се употребяват самостоятелно или успоредно с лекарствени средства, когато се налага. За профилактика и съпътстващо лечение предлагаме комплексно въздействие в светлината на холистичния възглед за човека, като обръщаме особено внимание на причината на заболяването, обосновавайки на здрава научна основа методиките на естествената медицина и механизмите на лечебно действие на алтернативните методи.

Ние Ви предлагаме:

Ние използваме следните природолечебни методи:

Нашата цел

е да опознаете себе си по-добре и да намерите отговори на въпросите, свързани с Вашето енергийно и физическо здраве, за един пълноценен живот! Ние използваме последно поколение биорезонансна апаратура, сертифицирана съгласно стандартитена ЕС и нашите специалисти постоянно обогатяват своите знания, така че да разчитатправилно информацията за Вас. Заповядайте!