УНИКАЛНОСТТА НА ДЕНАС МЕТОДА И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Предимства на апаратите ДЕНАС и терапията с тях в сравнение с известните към този
момент други устройства:

1. Внимателно избрана форма на електрически сигнал, който наподобява естествения
невроимпулс.
2. Импулсите са динамични (променливи) режими, които гарантират отсъствието на
привикване към апарата.
3. Слабо високоамплитудно напрежение, нискочестотен ефект, без да вреди на
нервните влакна на човешкото тяло.
4. Импулса прониква в роговия слой на кожата на дълбочина от не повече от 1 мм.
5. Наличие на ефективна биологична обратна връзка съобразно импеданса на кожата.
6. Прилага естествен импулс, които бързото се възприемане от тялото, както свои
собствен.
7. Индивидуален подбор на сигнали. Апаратите подават различен сигнал за всеки
отделен човек.
8. Бърза реакция на организма благодарение на биологичната обратна връзка.
9. При стимулация импулсите имат регулиращ характер, които подпомагат
хормоналните и имунни механизми.
10. Възстановяване на изгубените връзки между патологичните зони и всички системи
за контрол на тялото.
11. Подходящи при всички видове заболявания.
12. Показания при лечение на остри състояния и бърза помощ.
13. Ефектът при тежки случаи, постигнати по време на лечението или след лечение.
14. Наличието на дългосрочните резултати на саморегулирането на загубените
функции.
15. Почти пълна липса на противопоказания.
16. Без ограничения на възрастта на пациента.
17. Преносим, автономия и лекота на използване.
18. Ефектът се постига без използване на други терапии и при лечение на заболявания.

 

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Експериментални и клинични проучвания, насочени към оценка на ефикасността ибезопасността на ДЕНАС метода и оптимизация на терапевтичния ефекти се провеждатот 1999г. насам в повече от 200 независими медицински изследвания и лечебнизаведения към Министерството на здравеопазването и медицинските науки на Рускатафедерация.

Апаратите за ДЕНАС-терапия са тествани в следните лечебни заведения:

 • Институт рефлексология ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ
 • Руски научен център за възстановителна медицина и балнеология МЗ РФ (РНЦ ВМиК);
 •  Федерална Клиниката за клинична и експериментална база на традиционни методи на диагностика и лечение (ФНКЭЦ ТМДЛ) МЗ РФ;
 • Уралски Научно изследователски институт по травматология и ортопедия (ГФУН УНИИТО);
 • Московската медицинска академия Сеченов катедра: Акушерство и гинекология, невропатология, методи за нелекарствени лечения и клинична физиология", терапия, Травматология и ортопедия, Хирургия
 • Мозъчен Институт – Санкт Петербург;
 • Катедра по медицински институти при университети от Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Одеса.
 • Изследователски институт по педиатрия и детска хирургия, Москва;
 • 20 Поликлиника на Централния административен окръг на Москва;
 • Катедра за рефлексна и мануална терапия към Московския държавен университет по медицина и стоматология, в департаментите на Държавната медицинска академия на Урал ( Екатеринбург );
 • Ростовски Онкологичен институт, Лаборатория по Биофизика на рака
 • Централен институт по травматология и ортопедия – Н.Н. Приорова, лаборатория Биоенергия и рефлексология и т.н.

Recommended Posts