БИОРЕЗОНАНСЕН АПАРАТ BIOPHILIA TRACKER Х5

Биорезонансния апарат Biophilia Tracker (Биофилия тракер) е неинвазивнодиагностично устройство за физическо изследване и анализ чрез система, коятоизползва резонанс от светлинни вълни, за да сканира и открива функционалнотосъстояние на човешкото тяло или да улови и проследи постепенното формиране наанормални състояния в тъканите, клетките, хромозомите, ДНК спиралата, молекулитеили на целия орган и след това да направи корекция.

 

Биофилия тракер представлява съвкупност от патоморфология, микробиология,биохимия, имунология, фармакология, оценка на органите, избор на хранителнидобавки и анализираща система на клинична медицинска база данни. Биорезонансили Non-Linear Sistem (NLS) – диагностиката цели да получи информация засъстоянието на вашето здраве, използвайки компютър и специална програма. Даннитеза обективното състояние на телесните тъкани, клетки, хромозоми и дори хормони сепредават в реална връзка и  се декодират веднага под формата на специфичнидиагнози и препоръки.

Каква методология използва?
Биофилия тракер използва най-новия метод на сканиране: 4D Торсионно сканиране.Може автоматично да задълбочи сканирането на огнищата на зараза в тялото, като потози начин прави анализа на заболяването още по-точен (96 – 98%).

Автоматична Мета терапия
Биофилия може да се избира между Мета-терапия Х3, Х4, Х5Мозъкът получава сигнал спрямо това, какви са нуждите на индивида, към един илиняколко органа в тялото, който сигнал се показва на монитора на компютъра и сеизпраща към слушалките, поставени на пациента. Сигналът представлява серия отелектромагнитни вибрации, характерни за здравите органи, така че увредените клеткида възстановят работа на характерната за тях правилна честота „норма”.

Функции, които са специфични само за Биофилия тракер
– Метод на 4D торсионно сканиране на органите и 96-98% точност
– Повече от 5000 енергоинформационни еталони
– Освен Мета-терапия, Фито-терапия и Лито-терапия, ново: Автоматична Мета-терапия
х3 х4 х5 пъти
– Функция Деструктор на патогени (унищожаване на вируси, бактерии, гъбички и
паразити)
– Записване на база данни с лечебни средства върху носител за клиента
– Аура и чакри анализ и ново: терапия на чакрите

Защо да изберем диагностика и терапия с Биофилия Tracker
1. Биофилия тракер позволява да се изследват всички системи в тялото без изключение, в една единствена сесия, а именно:
–    Нервна система;
–    Сърдечно съдова система;
–    Храносмилателна система;
–    Мускулно-скелетна система;
–    Дихателна система;
–    Ендокринна система;
–    Пикочо-полова система;
–    Репродуктивна система;
–    Кожа.

2. Високо ниво на визуализация: позволява в момента на изследването да се видиточното местоположение на проблема

3. Абсолютно безопасен и удобен за работа: Диагностиката с Биофилия не причинявадискомфорт или каквато и да е вреда на пациента

4. Мултифункционална диагностика:
–    Идентифицира алергени
–    Открива инфекциозни агенти като вируси, бактерии, гъбички и паразити
–    Прави оценка на стреса върху човешките органи
–    Дава предразположеност към конкретни заболявания
–    Позволява мониторинг на възстановяването

5. Диагностичния процес е много по-лесен и резултатите са ясни веднага: общатапродължителност на едно изследване е 15-45 мин.

 

6. Терапевтични функции: Биофилия тракер позволява не само да се уточни вида и причините за заболяването, а и директно въздейства върху проблема по три начина:
–    Мета-терапия, Фито-терапия и Лито-терапия
–    Деструктор: информацията може да бъде използвана и по деструктивен начин, т.е.
с обърнати честоти да се атакуват причинителите на проблема (вируси, бактерии,
гъбички и паразити)
–    Изготвяне на нозоди (запис на информация върху определена матрица) за
вътрешен прием.

7. Новият торсионен начин на сканиране позволява сканиране дълбоко в огнището напроблема, което прави анализа най-точен.

Recommended Posts